Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění společnosti GENNET, s.r.o.

Autor práce: Martinák, Luboš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brabenec, Tomáš
Osoba oponující práci: Marušák, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění společnosti GENNET, s.r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty vlastního kapitálu společnosti GENNET, s. r. o. k datu ocenění 31. 12. 2017. Práce není tvořena metodickou a praktickou částí, jak bývá obvyklé, ale tvoří jeden celek, ve kterém je použitá metodologie vysvětlována průběžně. První část diplomové práce je tvořena identifikací a samotným popisem oceňované společnosti. Další část obsahuje strategickou a finanční analýzu společnosti a zhodnocení, zda společnost splňuje předpoklad „going concern“. Dále jsou analyzovány generátory hodnoty, ze kterých je následně vytvořen finanční plán, plán rozvahy a plán výkazu cashflow. V rámci poslední kapitoly je provedeno samotné ocenění společnosti výnosovou metodou DCF equity. Jako druhá (podpůrná) metoda byla zvolena metoda tržního porovnání. Na závěr je na základě zvolených předpokladů a metodologie stanoven interval tržní hodnoty oceňované společnosti k datu ocenění.
Klíčová slova: metoda tržního porovnání; finanční plán; Gennet; ocenění podniku; asistovaná reprodukce; strategická analýza; metoda DCF

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění společnosti GENNET, s.r.o.
Překlad názvu: Valuation of the company GENNET, s.r.o
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis aims to determine the market value of equity of the company GENNET, s. r. o. as of December 31st, 2017. The thesis does not consist theoretical and practical as it is usual. The thesis is complexed unit where the concept and methods are explained straight away. First part of the thesis consists the introduction of the company in terms of its operations, history and ownership. Next part consists strategical and financial analysis, which aims to determine whether the “going concern” is fulfilled. The output of the chapter Value drivers is financial plan, balance statement plan and cashflow plan. The final chapter contains valuation using DCF method. As the secondary method of valuation was chosen the market comparison. In the final step is determined the interval of the market value of the company as of the valuation date.
Klíčová slova: market comparison method; Gennet; business valuation; strategical analysis; DCF method; financial plan; assisted reproduction

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2018
Datum podání práce: 13. 1. 2019
Datum obhajoby: 05.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67245_xmarl75.pdf [2,05 MB]
Oponentura58960_Marušák.pdf [1,11 MB]
Hodnocení vedoucího67245_brabenet.pdf [144,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67245/podrobnosti