Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Audit blockchainu

Autor práce: Dlask, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Osoba oponující práci: Králíček, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Audit blockchainu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vymezením technologie Blockchain a možnostmi jejího využití jak v podnikovém prostředí, tak při interním auditu i auditu účetní závěrky. Práce se v úvodu zaobírá vývojem auditu v kontextu využití informačních technologií a robotické automatizace auditu. Hlavní část práce popisuje vývoj, fungování a aplikaci v auditingu v současnosti často diskutované technologii Blockchain a s ní spojené Smart Contracts, jejich výhody, ale i omezení a jejichž znalost je nejen pro auditory důležitá. Závěr práce je věnován teorii potrojného účtování s pomocí Blockchainu. Kapitoly jsou doplněny o tabulky, názorná schémata a výsledky aktuálních výzkumů.
Klíčová slova: Audit; Blockchain; Smart Contract; Smart Audit Procedures; Potrojné účetnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Audit blockchainu
Překlad názvu: Auditing the Blockchain
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis focuses on the definition of blockchain technology and its possible applications in business practice, including in internal and financial statement audits. It describes the evolution of implementing and using information technologies in robotic process automation in audits. It additionally defines the development and application of blockchain technology and smart contracts in audit practice, including the advantages and limitations of what knowledge is important not only to the auditors but others as well. Finally, the thesis proposes a triple-entry accounting scheme using the blockchain. Its chapters are supplemented by figures, diagrams and current research results.
Klíčová slova: Audit; Blockchain; Smart Contract; Smart Audit Procedures; Triple-entry Accounting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2018
Datum podání práce: 13. 1. 2019
Datum obhajoby: 30.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66917_xdlal01.pdf [1,22 MB]
Oponentura59660_kralicek.pdf [163,26 kB]
Hodnocení vedoucího66917_xsinm00.pdf [88,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66917/podrobnosti