Selekce nejvýkonnějších akcií vybraného odvětví na americkm akciovém trhu

Autor práce: Vrabčák, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Osoba oponující práci: Pastiranová, Oľga

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Selekce nejvýkonnějších akcií vybraného odvětví na americkm akciovém trhu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V této práci je kladen důraz na aplikování ověřené teorie fundamentální akciové analýzy v praxi. Čtenář je v průběhu proveden celým postupem předcházejícím konečnému rozhodnutí o koupi akcie. Stanoveným cílem je tedy názorně popsat a zároveň provést čtenáře celým procesem selekce potenciálně nejvýkonnějších akcií od tvorby podkladů, přes zpracování analýz i výpočtů, až po odhalení potenciální ziskové příležitosti a finální investiční rozhodnutí. V práci jsou od sebe zcela odděleny části zpracované teorie a praktického využití, přičemž se obě dále dělí na jednotlivé kapitoly osvětlující ucelené tematické celky jakožto části fundamentální akciové analýzy.
Klíčová slova: finanční analýza; odvětvová analýza; Fundamentální akciová analýza; vnitřní hodnota

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Selekce nejvýkonnějších akcií vybraného odvětví na americkm akciovém trhu
Překlad názvu: Selection of stock from chosen industry with the best performance on the American stock market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In this work, emphasis is placed on the application of the proven theory of fundamental stock analysis in practice. Reader is being guided through the whole procedure preceding the final decision about buying the stock. The stated objective is therefore to illustratively present and guide the reader through the whole process of selection of stock with potentially biggest performance from the preparations of the basis, through analyses and calculations, to revealing a potential profit opportunity and final investment decision. In the thesis, the parts of the processed theory and of the practical use are completely separated from each other, while both of which are divided into individual chapters illustrating the complete thematic units as part of a fundamental stock analysis.
Klíčová slova: Fundamental stock analysis; intrinsic value; analysis of industry; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2018
Datum podání práce: 17. 1. 2019
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65538_xvraj24.pdf [1,74 MB]
Veřejná příloha18134_xvraj24.xlsx [96,29 kB]
Oponentura60136_xpaso04.pdf [720,91 kB]
Hodnocení vedoucího65538_veselaj.pdf [152,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65538/podrobnosti