Analýza úspěšnosti obchodních systémů založených na indikátorech technické analýzy

Autor práce: Jahodář, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Osoba oponující práci: Čurpek, Juraj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza úspěšnosti obchodních systémů založených na indikátorech technické analýzy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá využitím technické analýzy v ucelených obchodních systémech a následným testováním jejich úspěšnosti. První kapitola je věnována teoretickým základům technické analýzy a jejím nástrojům. Druhá kapitola definuje obchodní systém a postup jeho tvorby. Detailněji probírá také backtesting, money management a optimalizaci obchodních systémů. Ve třetí části jsou vytvořeny obchodní systémy založené na indikátorech technické analýzy. Následně dochází k testování vytvořených obchodních systémů na historických obchodních datech měnového páru EURUSD a vyhodnocení jejich výkonnosti pomocí definovaných ukazatelů a zhodnocení stanoveného počátečního kapitálu.
Klíčová slova: money management; měnový trh; technické indikátory; technická analýza; obchodní systém; backtesting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza úspěšnosti obchodních systémů založených na indikátorech technické analýzy
Překlad názvu: Success Rate Analysis of Trading Systems Based on Technical Indicators
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with application of technical analysis in compact trading systems and testing of their success rate. The first part is devoted to theoretical basis of technical analysis and its tools. In the next part trading system is defined together with the process of its creation. This part also describes backtesting, money management and optimization of trading systems. In the third part trading systems based on technical indicators are created. Afterwards, these systems are tested on historical trading data of currency pair EURUSD. Their performance is then evaluated according to defined indicators and valuation of set trading capital.
Klíčová slova: backtesting; foreign exchange market ; technical analysis; technical indicators; trading system; money management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2017
Datum podání práce: 17. 1. 2019
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64171_xjahm06.pdf [1,60 MB]
Veřejná příloha18132_xjahm06.xlsx [3,10 MB]
Veřejná příloha18133_xjahm06.xlsx [19,32 MB]
Oponentura60138_xcurj07.pdf [93,68 kB]
Hodnocení vedoucího64171_veselaj.pdf [154,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64171/podrobnosti