Akceptace platebních karet

Autor práce: Konečný, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Osoba oponující práci: Kučerová, Adéla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Akceptace platebních karet
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je analyzovat historický vývoj bankovních kartových asociací Visa a Mastercard, provést ucelený popis platebních systémů těchto asociací, charakterizovat jednotlivé platformy, na kterých lze platební karty akceptovat. Cílem práce je také provést analýzu ekonomických časových řad z oblasti akceptace platebních karet s využitím dekompozičního přístupu a Box-Jenkinsovy metodologie.
Klíčová slova: Visa; platební terminály; Box-Jenkinsova metodologie; sezónní autoregresní integrovaný proces klouzavých průměrů SARIMA; bankomaty; platební brána; dekompozice časových řad; Mastercard; platební karty; autoregresní integrovaný proces klouzavých průměrů ARIMA; autorizace; clearing; platební systémy; zúčtování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Akceptace platebních karet
Překlad názvu: Payment card acceptance
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this diploma thesis is to analyse the historical development of Visa and Mastercard bank card associations, to make a comprehensive description of the payment systems of these associations, to characterize individual platforms on which payment cards can be accepted. The goal of this thesis is also to analyse economic time series from the field of payment acceptance service using time series decomposition method and Box-Jenkins methodology.
Klíčová slova: seasonal autoregressive integrated moving average model SARIMA; ATM’s; payment systems; Box-Jenkins methodology; Visa; authorization; payment terminals; Mastercard; payment gateway; autoregressive integrated moving average model ARIMA; payment cards; time series decomposition method; clearing; settlement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2017
Datum podání práce: 17. 1. 2019
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61401_xkonm43.pdf [5,74 MB]
Oponentura60192_xklaa00.pdf [79,65 kB]
Hodnocení vedoucího61401_stab01.pdf [204,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61401/podrobnosti