Business analýza společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS

Autor práce: Šimurda, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Staňková, Veronika
Osoba oponující práci: Menzl, Vojtěch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Business analýza společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá externí finanční analýzou pro společnost Jacobs Douwe Egberts, s. r. o., mezi lety 2013 až 2017, včetně strategické analýzy odvětvía strategického doporučení.Práce se dělí na dvě části. Teoretická část se zabývá definováním postupů, které jsou použity v praktické části pro zhodnocení finanční situace, srovnání finančních ukazatelů s konkurencí, následovány bankrotním a bonitním modelem. Strategická analýza odvětví zahrnuje analýzu jak trhu kávy, tak trhu čaje společně se SWOT analýzoua strategickým doporučením. Závěr práce obsahuje celkové shrnutí provedené finanční analýzy.
Klíčová slova: bonitní a bankrotní modely; SWOT analýza; strategická doporučení; vertikální a horizontální analýza; finanční ukazatele; finanční analýza; Jacobs Douwe Egberts s. r. o.; strategická analýza odvětví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Business analýza společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS
Překlad názvu: Business analysis of company JACOBS DOUWE EGBERTS
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The object of this bachelor thesis is external financial analysis of the company Jacobs Douwe Egberts s. r. o., for the period between years 2013 and 2017 including strategic analysis of the industry and strategic recommendations.The thesis is divided into two chapters. Teoretical part defines methods which are subsequently used in practical part for evaluation of the financial position, financial indicators with competitors followed by bankruptcy and credit models. Strategic analysis of the industry involves analyzing both the coffee and tea markets together with swot analysis and strategic recommendations. The conclusion of the thesis contains a summary of the financial analysis.
Klíčová slova: Jacobs Douwe Egberts s. r. o.; financial analysis; vertical and horizontal analysis; financial ratios; credit and bankruptcy models; swot analysis; strategic recommendations; strategic analysis of the industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2018
Datum podání práce: 23. 1. 2019
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67160_xsimm95.pdf [3,34 MB]
Oponentura60309_xmenv02.pdf [480,67 kB]
Hodnocení vedoucího67160_xstav31.pdf [178,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67160/podrobnosti