Hypoteční produkty v ČR

Autor práce: Pláňková, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Osoba oponující práci: Budská, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hypoteční produkty v ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce jsou hypoteční produkty na českém bankovním trhu. První část práce se věnuje charakteristice hypotečních úvěrů a hypotečních zástavních listů. Nákladovost hypotečních úvěrů a faktory, které ji ovlivňují, jsou tématem další kapitoly, přičemž daná problematika je rozebrána jak z pohledu věřitelských institucí, tak dlužníků. Stěžejní část této práce se zabývá nedávnými změnami předpisů, které hypoteční trh ovlivňují, a jejich dopady. V závěrečné kapitole je pomocí příkladu provedena analýza aktuálně nabízených hypotečních úvěrů nejvýznamnějších bank na českém trhu. Jednotlivé varianty nabídek jsou popsány, vzájemně srovnány a následně vyhodnocena ta nejvýhodnější z nich.
Klíčová slova: hypoteční úvěr; hypoteční zástavní listy; úroková sazba; kreditní riziko; úvěrové registry; skoringové modely; roční procentní sazba nákladů; hypoteční trh; loan-to-value; debt-to-income; debt service-to-income

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hypoteční produkty v ČR
Překlad názvu: Mortgage Market Products in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Mortgages and mortgage bonds are subjects of this thesis. The first part of the thesis explains fundamentals of these mortgage market products. Costs of mortgage and factors influencing it are topics of the next chapter. There we cover both the creditor and debtor points of view. The key part of the thesis focuses on recent regulation changes with impacts on mortgage market and their effects. Finally, we analyse actual bank offers of mortgages. For the analysis we set up an example and considered offerings of the major banks in the Czech Republic. After a description of the options they are compared and then we chose the best one.
Klíčová slova: mortgage; mortgage bonds; interest rate; credit risk; credit registers; scoring models; annual percentage rate of costs; mortgage market; loan-to-value; debt-to-income; debt service-to-income

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2018
Datum podání práce: 25. 1. 2019
Datum obhajoby: 14.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66892_xplah05.pdf [2,24 MB]
Oponentura60387_budp03.pdf [152,45 kB]
Hodnocení vedoucího66892_radova.pdf [282,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66892/podrobnosti