Oceňování zásob dle ČÚP, IFRS a US GAAP

Autor práce: Bártová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelenková, Marie
Osoba oponující práci: Zelenka, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Oceňování zásob dle ČÚP, IFRS a US GAAP
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o jednotlivých přístupech k oceňování zásob definovaných českými účetními předpisy, Mezinárodními standardy účetního výkaznictví a americkými účetními standardy GAAP. Hlavním cílem práce je identifikace hlavních rozdílů v oceňovacích principech a zhodnocení jejich dopadu na účetní výkazy sestavené dle jdnotlivých standardů.
Klíčová slova: IFRS; US GAAP; oceňování zásob

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Oceňování zásob dle ČÚP, IFRS a US GAAP
Překlad názvu: Inventory valuation under Czech accounting standards, IFRS and US GAAP
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis introduces individual approaches to inventory valuation according to Czech accounting standards, International Financial Reporting Standards and US Generally Accepted Accounting Principles. The main focus of this thesis is to determine main differences in valuation priciples and to assess their impact to financial statements prepared in accordance with each standard.
Klíčová slova: IFRS; US GAAP; inventory valuation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 6. 2018
Datum podání práce: 26. 1. 2019
Datum obhajoby: 06.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66201_xbarl46.pdf [868,49 kB]
Oponentura60269_vzelenka.pdf [201,07 kB]
Hodnocení vedoucího66201_zelenm.pdf [102,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66201/podrobnosti