Finanční analýza a finanční plán společnosti Dino Toys s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a finanční plán společnosti Dino Toys s.r.o.
Autor práce:
Grác, Marián
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pham, Hoang Long
Osoba oponující práci:
Nistorenco, Taisia
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of this bachelor’s thesis is to perform the financial analysis and financial plan of Dino Toys, s. r. o., a private company whose main source of income revolves around producing, purchase and resale of board games and toys. The thesis aims to assess the company’s financial performance and risks using publicly available information between the years 2013 and 2017. It is divided into two parts: a methodical part descripting indicators used in the practical part and the practical part consisting of horizontal and vertical analysis, interpretation of the key indicators and comparison of results with competitors in the market, testing the financial health with the solvency models of IN05, Kralicek quick test and Grünwald model. The thesis ends with a short-term financial plan based on the analyses, with intention to predict the financial development of the company in 2018.
Klíčová slova:
Financial analysis; Horizontal and vertical analysis; Key indicators; Bankruptcy and insolvency prediction models; Financial plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2018
Datum podání práce:
2. 4. 2019
Datum obhajoby:
23.04.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66987_gram02.pdf [970,51 kB]
Oponentura:
60930_xnist00.pdf [121,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
66987_xphah01.pdf [238,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66987/podrobnosti