Fundamentální a technická analýza vývoje cen stříbra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fundamentální a technická analýza vývoje cen stříbra
Autor práce:
Drobná, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Fičura, Milan
Osoba oponující práci:
Diviš, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis aims to analyze silver market prices development and its relation to the other investment instruments as well as to evaluate the influence of other factors on price movements. First part presents the historical market price of silver and the influences of fundamental factors. The second part describes the methods used in own analysis, usable for prediction of price development. The third part includes the relation of silver price with selected instruments using correlation and cointegration analysis. Furthermore, there is characterized the influence of macroeconomic announcements and news from the COT report on the silver price, also the connection with Contango and Normal Backwardation. The analysis is completed by advanced technical analysis methods that predict the price movement in the sideways trend over the next few months. The positive relationship was found in relation to the price of gold and the price of oil, while the inverse relationship was shown in relation to the value of the US dollar.
Klíčová slova:
silver price; fundamental factors; correlation analysis; cointegration analysis; technical analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 3. 2018
Datum podání práce:
9. 4. 2019
Datum obhajoby:
30.04.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65416_droa04.pdf [1,67 MB]
Oponentura:
58599_divm04.pdf [296,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
65416_xficm03.pdf [321,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65416/podrobnosti