Fundamentální a technická analýza vývoje cen stříbra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fundamentální a technická analýza vývoje cen stříbra
Autor práce:
Drobná, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Fičura, Milan
Osoba oponující práci:
Diviš, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce má za cíl analyzovat vývoj tržní ceny stříbra a její vztah k jiným investičním instrumentům, stejně tak hodnocení vlivu dalších faktorů na pohyby ceny. První dvě části poskytují teoretický základ pro praktickou část práce. První část představuje historickou tržní cenu stříbra a vlivy fundamentálních faktorů. Druhá část popisuje metody použité ve vlastní analýze, využitelné pro predikci vývoje ceny. Třetí část zahrnuje především relace ceny stříbra s vybranými instrumenty pomocí korelační a kointegrační analýzy. Dále je charakterizován vliv makroekonomických zpráv a informací z COT reportu na cenu stříbra, a rovněž spojitost s teorií Contango a Normal Backwardation. Kompletní analýza je doplněna o pokročilé metody technické analýzy, které predikují pohyb ceny stříbra v postranním trendu v následujících několika měsících. Pozitivní vztah byl nalezen v relaci s cenou zlata a cenou ropy, zatímco inverzní vztah byl prokázán v relaci s hodnotou amerického dolaru.
Klíčová slova:
fundamentální faktory; korelační analýza; kointegrační analýza; cena stříbra; technická analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 3. 2018
Datum podání práce:
9. 4. 2019
Datum obhajoby:
30.04.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65416_droa04.pdf [1,67 MB]
Oponentura:
58599_divm04.pdf [296,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
65416_xficm03.pdf [321,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65416/podrobnosti