Rezidenční nemovitosti a hypoteční trh v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rezidenční nemovitosti a hypoteční trh v České republice
Autor práce:
Krtilová, Pavla
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Blahová, Naděžda
Osoba oponující práci:
Metrah, Samy
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the analysis of the development of the residential real estate market and the mortgage market in the Czech Republic. Part of the thesis also focuses on the reaction of the Czech National Bank and its macro-prudential policy to the development of the situation on these markets. The first chapter describes the characteristics of the residential real estate market, market participants and, above all, the factors that determine the prices of these properties. The second chapter defines the mortgage loan and the mortgage market. It deals with the impacts of legislative changes, state housing support and macroeconomic factors affecting the mortgage market. The last part of the thesis is focused on the analysis of the macro-prudential policy of the Czech National Bank.
Klíčová slova:
Czech National Bank; real estate market; mortgage market; macro-prudential policy; housing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 11. 2018
Datum podání práce:
17. 4. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67676_krtp00.pdf [1,96 MB]
Oponentura:
63366_xmets00.pdf [162,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
67676_blahova.pdf [97,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67676/podrobnosti