Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

The Energy Security Dilemma of the European Union in the 21st Century

Autor práce: Mareš, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Osoba oponující práci: Dubský, Zbyněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: The Energy Security Dilemma of the European Union in the 21st Century
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This master thesis deals with the energy security dilemma of the European Union in the 21st Century. The main focus of the thesis is to determine the EU's energy dependency on its energy supply while displaying its energy-related strategies on the EU’s realpolitik. The theoretical part of the thesis elaborates on the security theories as well as the international relations theories of realism, neorealism and liberalism in relation to energy security. The analytical chapters then analyze the energy relations of the EU and the Russian Federation while taking secondary energy suppliers such as the United States of America and the Islamic Republic of Iran into consideration.
Klíčová slova: security dilemma; EU; Russia; energy; gas

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 28.05.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66419_marm35.pdf [893,58 kB]
Oponentura61035_dubskyz.pdf [64,90 kB]
Hodnocení vedoucího66419_xnovm114.pdf [63,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66419/podrobnosti