Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Využitie nástrojov online marketingu v oblasti luxusných značiek

Autor práce: Drozdová, Natália
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Osoba oponující práci: Topolová, Ivana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využitie nástrojov online marketingu v oblasti luxusných značiek
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá využitím nástrojov online marketingu v oblasti luxusných značiek. Prináša pohľad na to, ako môže online marketing ovplyvniť propagáciu produktov, posolstva a vízie luxusných značiek. Teoretická časť je zameraná na vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa luxusu a luxusných statkov. Následne je vysvetlený princíp marketingu luxusných značiek a načrtnutá aktuálna situácia na trhu luxusných výrobkov. Teoretická časť je ukončená popisom jednotlivých nástrojov online marketingu, ktoré môžu luxusné značky využívať. Praktická časť je podložená primárnym kvantitatívnym a kvalitatívnym výskumom. Skúma, aké nástroje online marketingu využívajú vybrané luxusné značky a ako vplývajú na publikum v dotazníkovom prieskume. Záver praktickej časti je venovaný analýze informácií z kvalitatívnych rozhovorov, zameraných na zodpovedanie stanovených výskumných otázok týkajúcich sa využiteľnosti a potenciálu nástrojov online marketingu pre luxusné značky.
Klíčová slova: luxusné značky; marketing; online marketing; luxus

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využitie nástrojov online marketingu v oblasti luxusných značiek
Překlad názvu: The usage of online marketing tools in the field of luxury brands
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The diploma thesis studies the usage of online marketing tools in the field of luxury brands. It demonstrates how online marketing can affect the promotion of products, heritage and the vision of the luxury brands. The theoretical part of the thesis explains basic terms related to luxury and luxury goods. It is followed by the explanation of the principle of marketing of luxury goods and description the current situation on the luxury market. The theoretical part ends by the description of online marketing tools which might be used by luxury brands. The practical part is based on primary quantitative and qualitative researches. It examines the online marketing tools used by two chosen luxury brands and how those tools affect the participants of the survey. The end of the practical part is dedicated to the analysis of the information gained from the qualitative interviews. Those should verify previously asked research questions concerning usage and potential of online marketing tools in the field of luxury brands.
Klíčová slova: marketing; online marketing; luxury; luxury brands

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 6. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 27.05.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66202_dron00.pdf [1,90 MB]
Oponentura61772_topolova.pdf [66,81 kB]
Hodnocení vedoucího66202_kubalm.pdf [63,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66202/podrobnosti