Mezaninové financování jako zdroj financování rozvoje podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mezaninové financování jako zdroj financování rozvoje podniku
Autor práce:
Kotorová, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Filipová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the substance and key aspects of mezzanine financing as a potential source of business funding in the phase of development. In the introductory part of the thesis, the general principles of the business financing and financial management are defined. These principles should be considered in order to secure a proper functioning of the business, together with the ratios based on which the success of each such management can be measured. Moreover, there are defined types of sources of financing along with an overview of those commonly available and their requisites, such as depreciation, issue of shares, bank loans and others. In the following part of the thesis, emphasis is placed on a definition and characteristics of fundamental elements of mezzanine funds, as one of the specific and rarely available sources of financing. The final part of the thesis introduces an executed transaction using mezzanine funds, where the previously defined principles are demonstrated. The aim of the bachelor thesis is to provide a comprehensive material summarizing the elements of mezzanine financing, to the extent assigned for bachelor thesis, with specification of its structure, use and associated risks with the subsequent application of these rules in the context of a practical case from the corporate practice.
Klíčová slova:
business management; business finance; business; sources of funding; mezzanine financing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 3. 2018
Datum podání práce:
25. 4. 2019
Datum obhajoby:
27.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65341_kotm12.pdf [1,49 MB]
Oponentura:
61938_odehnalj.pdf [63,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
65341_filipvla.pdf [61,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65341/podrobnosti