Analýza masmediální komunikace na trhu farmaceutických přípravků

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza masmediální komunikace na trhu farmaceutických přípravků
Autor práce:
Zíka, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Gunina, Daria
Osoba oponující práci:
Přibyl, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this work is an analysis of the development of mass media communication in the field of pharmaceutical products of the time period 2010-2018. The mass media communication analysis covers traditional means of mass media – television, radio and the press. The theoretical part summarises present findings in the field of advertisement and market of pharmaceutical products based on a research that was carried out for this work. The following part deals with methodology of research and introduces the data used in this work, methods of descriptive statistics and correlational analysis as well as the limitations of the performed research. The practical part offers answers to each question used in the research, covering the topics of pharmaceutical market, advertisement submitters, the process of mass media selection, the seasonal aspect of advertisement, plus detection of dependency of some of the variables. The final part of the work summarises achieved findings.
Klíčová slova:
Pharmaceutical market; drugs; mass media communication; advertisement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66796_zikj00.pdf [4,38 MB]
Oponentura:
60750_pribyl.pdf [75,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
66796_xgund00.pdf [98,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66796/podrobnosti