Marketingová strategie v oblasti cestovního ruchu v dané lokalitě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová strategie v oblasti cestovního ruchu v dané lokalitě
Autor práce:
Kaláčová, Dagmar
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Závodný Pospíšil, Jan
Osoba oponující práci:
Musil, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou marketingu cestovního ruchu, přičemž jejím cílem je zhodnotit realizovanou marketingovou strategii během Světového poháru v lyžování. V teoretické části budou nastavena teoretická východiska, bude provedena kritická literární rešerše relevantních zdrojů s užším zaměřením na problematiku marketingu v cestovním ruchu, respektive tvorbu a implementaci strategie. Praktická část je zaměřena na aplikaci teoretických poznatků při analýze současné podoby marketingové strategie zkoumané destinace a celkové zhodnocení stávající marketingové strategie.
Klíčová slova:
sportovní marketing; marketingový plán; Světový pohár v lyžování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová strategie v oblasti cestovního ruchu v dané lokalitě
Překlad názvu:
Marketing strategy in the sphere of tourism in a given location
Autor práce:
Kaláčová, Dagmar
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Závodný Pospíšil, Jan
Osoba oponující práci:
Musil, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with the issue of tourism marketing and its goal is to evaluate marketing strategy during Ski world cup. The theoretical part will set the theoretical basis, there will be a critical literature review of relevant sources with a closer focus on the issue of marketing in tourism, respectively on strategy development and implementation. The practical part is focused on the application of theoretical knowledge in the analysis of the current form of marketing strategy of the researched destination and the evaluation of current marketing strategy.
Klíčová slova:
Ski world cup; sport marketing; marketing plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 4. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65892_kald02.pdf [1,27 MB]
Veřejná příloha:
18432_kald02.pdf [208,55 kB]
Veřejná příloha:
18433_kald02.pdf [252,36 kB]
Oponentura:
63209_musil.pdf [42,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
65892_zavj01.pdf [65,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65892/podrobnosti