Multi-criteria model of information technologies and their impact on patient outcomes in oncology

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Multi-criteria model of information technologies and their impact on patient outcomes in oncology
Autor práce:
Bača, Marián
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Potančok, Martin
Osoba oponující práci:
Karkošková, Soňa
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This Master's Thesis deals with the topic of improving patient outcomes in oncology care in the Czech Republic leveraging information technologies. The aim of this thesis is to create a multi-criteria model of information technologies which would fit into health care system in the Czech Republic considering the type of technology, its capabilities and its impact on patient and cancer stage. In order to achieve this goal, it is required to determine the level of impact of the proposed measures and the implementation feasibility in the Czech republic. This is intended to be done by two different methods. The output of the first method is the analysis and evaluation of the proposed technologies, their capabilities and their impact on a patient. The aim of the second method is to assess the implementation feasibility of the proposed technologies in the Czech Republic.
Klíčová slova:
eHealth; cancer; health care; information technologies; model; oncology care

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2018
Datum podání práce:
29. 4. 2019
Datum obhajoby:
04.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67053_xbacm08.pdf [3,09 MB]
Oponentura:
60964_xkars05.pdf [65,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
67053_xpotm03.pdf [65,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67053/podrobnosti