Analýza vybraných znaků dopravní nehodovosti v krajích České republiky v roce 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vybraných znaků dopravní nehodovosti v krajích České republiky v roce 2017
Autor práce:
Vávrová, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Helman, Karel
Osoba oponující práci:
Šimpach, Ondřej
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dopravní nehodovosti v krajích ČR v roce 2017. V první části se čtenář seznámí s pojmy z popisné statistiky. V druhé části jsou popsána data a ve třetí části je provedena detailní analýza vybraných znaků dopravní nehodovosti v pěti nejnebezpečnějších krajích ČR. Cílem práce bylo prostřednictvím provedené analýzy poskytnout informace o dopravních nehodách v krajích ČR v roce 2017 a potvrdit závěry Policie ČR.
Klíčová slova:
dopravní nehodovost; druhy DN; popisná statistika; hlavní příčiny DN; následky DN; alkohol a omamné látky u viníka DN; viditelnost při vzniku DN

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vybraných znaků dopravní nehodovosti v krajích České republiky v roce 2017
Překlad názvu:
Analysis of selected features of traffic accidents in the regions of Czech republic in 2017
Autor práce:
Vávrová, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Helman, Karel
Osoba oponující práci:
Šimpach, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with an analysis of traffic accidents in regions of the Czech Republic in the year 2017. In its first part, the reader is introduced to concepts of descriptive statistics. In the second section, there are the data described and in the third section a detailed analysis of selected characteristics of traffic accidents in five most dangerous regions in the Czech Republic is carried out there. The aim of the thesis was (through the performed analysis) to provide information on traffic accidents in the regions of the Czech Republic in 2017 and confirm conclusions of Police of the Czech Republic.
Klíčová slova:
types of TA; main causes of TA; descriptive statistics; traffic accidents (TA); alcohol and narcotics at the wrongdoer in TA; visibility at origin of TA; consequences of TA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2018
Datum podání práce:
29. 4. 2019
Datum obhajoby:
13.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67236_vavp00.pdf [2,53 MB]
Oponentura:
61362_xsimo12.pdf [66,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
67236_helmank.pdf [67,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67236/podrobnosti