Implementace unifikovaného logovacího systému

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Implementace unifikovaného logovacího systému
Autor práce:
Horák, Pavel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Bruckner, Tomáš
Osoba oponující práci:
Liška, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problémem decentralizovaného logování a nemožnosti efektivního vyhledávání v logových záznamech aplikace ESB, která se nachází v prostředí informačního systému virtuálního mobilního operátora. Tento problém se snaží vyřešit výběrem a implementací sady nástrojů, které logování centralizují a umožňují full-textové vyhledávání. Problém byl v práci vyřešen a cíl byl tak naplněn. Použité vybrané nástroje pro konkrétní prostředí jsou Elasticsearch, Elasticsearch Appender pro Logback a Kibana.
Klíčová slova:
logování; Kibana; vyhledávání; Logback; Elasticsearch Appender; Elasticsearch

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 1. 2019
Datum podání práce:
2. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68408_turp03.pdf [1,59 MB]
Oponentura:
61518_Liška.pdf [62,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
68408_bruckner.pdf [62,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68408/podrobnosti