Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Implementace unifikovaného logovacího systému

Autor práce: Horák, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Osoba oponující práci: Liška, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Implementace unifikovaného logovacího systému
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problémem decentralizovaného logování a nemožnosti efektivního vyhledávání v logových záznamech aplikace ESB, která se nachází v prostředí informačního systému virtuálního mobilního operátora. Tento problém se snaží vyřešit výběrem a implementací sady nástrojů, které logování centralizují a umožňují full-textové vyhledávání. Problém byl v práci vyřešen a cíl byl tak naplněn. Použité vybrané nástroje pro konkrétní prostředí jsou Elasticsearch, Elasticsearch Appender pro Logback a Kibana.
Klíčová slova: logování; Kibana; vyhledávání; Logback; Elasticsearch Appender; Elasticsearch

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Implementace unifikovaného logovacího systému
Překlad názvu: Implementation of unified logging system
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor’s thesis deals with a problem of decentralized logging and the inability to search effectively in log files of an ESB application, which is located in an environment of a mobile virtual network’s information system. It resolves this problem by selecting and implementing such set of tools that centralize logging and allow full-text search. The goal of this work has been fulfilled. The selected tools used for the specific environment are Elasticsearch, Elasticsearch Appender for Logback and Kibana.
Klíčová slova: Kibana; Elasticsearch Appender; logging; search; Elasticsearch; Logback

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2019
Datum podání práce: 2. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68408_turp03.pdf [1,59 MB]
Oponentura61518_Liška.pdf [62,96 kB]
Hodnocení vedoucího68408_bruckner.pdf [62,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68408/podrobnosti