Ochrana soukromí na sociálních sítích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ochrana soukromí na sociálních sítích
Autor práce:
Kubík, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sigmund, Tomáš
Osoba oponující práci:
Čermák, Radim
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
In this bachelor thesis author deals with a problematics of privacy protection on the Internet specifically on the social networking sites (SNS). The goal of the thesis is to design verified set of safeguards for users which should minimalize a risk of privacy breaches. The theoretical part defines the term social network, the privacy and its threats in context of these services. Based on analysis of mentioned above, the author had identified repetitive patterns in user’s behaviour which can increase the risk of privacy breach. The risk should be minimalized with 7 steps suggested by the author. If it was possible description of safeguards was attached with instruction how to use them on Facebook. Efficiency of these safeguards was verified by hypothesis testing with π parameter of Bernoulli distribution. The purpose of testing was to reject null hypothesis which assumes that there is no meaningful relationship between using of safeguards and frequency of occurrence of privacy breaches and on the other hand to approve alternative hypothesis which assumes frequency decreasing. Data for the testing was collected by online questionnaire research which was conducted by 221 people. Results shows that all the designed safeguards minimalize the frequency of privacy breaches on SNS. The output of this thesis is the set of 7 safeguards which efficiency was statistically verified and users of SNS can use them as a best practice.
Klíčová slova:
contextual integrity; Internet; social networking sites; privacy; privacy protection

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 9. 2018
Datum podání práce:
4. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66689_kubl05.pdf [5,58 MB]
Veřejná příloha:
18565_kubl05.pptx [202,59 kB]
Oponentura:
60953_xcerr23.pdf [63,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
66689_sigmund.pdf [64,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66689/podrobnosti