Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Tvorba OLAP kostky pro reportování obchodních výsledků

Autor práce: Holeksa, Mike
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Osoba oponující práci: Šedivá, Zuzana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Tvorba OLAP kostky pro reportování obchodních výsledků
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce má za cíl seznámit čtenáře s postupem tvorby OLAP kostky pomocí technologie Microsoft SQL Server Analysis Services pro obchodní oddělení společnosti a následným reportingem z této kostky pomocí SQL Server Reporting Services. Součástí práce je také vytvoření datového modelu z dat, která společnost aktuálně používá. Tato data jsou transformována do podoby, která je vhodná pro tvorbu OLAP kostky. Současně čtenáře tato práce seznámí obecně s oblasti business intelligence, datovými sklady a samozřejmě OLAP kostkami v teoretické rovině.
Klíčová slova: Business intelligence; OLAP; OLAP kostka; reporting; SQL Server Reporting Services; SQL Server Analysis Services; datový sklad; MDX

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Tvorba OLAP kostky pro reportování obchodních výsledků
Překlad názvu: Creating OLAP cube for business results reporting
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to acquaint reader with the process of creating OLAP cube via Microsoft SQL Server Analysis Services for the sales departement and reporting from this cube with SQL Server Reporting Services. Part of the bachelor thesis also includes creating a data model from data which company currently use. This data are transformed into a form suitable for OLAP cube. This bachelor thesis will also introduce readers to the areas of business intelligence, data warehouses and of course OLAP cubes in the theortical point of view.
Klíčová slova: Business intelligence; reporting; MDX; OLAP; OLAP cube; SQL Server Reporting Services; SQL Server Analysis Services; data warehouse

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2019
Datum podání práce: 6. 5. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68338_holm02.pdf [1,88 MB]
Oponentura62005_sediva.pdf [64,15 kB]
Hodnocení vedoucího68338_xkars05.pdf [63,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68338/podrobnosti