Marketing díla osobností vážné hudby na příkladu Vítězslava Nováka

Autor práce: Pelikánová, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šmíd, Ilja
Osoba oponující práci: Kouba, Vojtěch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing díla osobností vážné hudby na příkladu Vítězslava Nováka
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je nastínit problematiku návštěvnosti koncertů vážné hudby jakožto stěžejní charakteristiky trhu, na němž se odehrává její marketing. Teoretická část se zabývá návštěvností, typologií publika a popisem vlastností návštěvníků koncertů vážné hudby a jejich motivace, což je v praktické části využito k určení cílového zákazníka. Praktická část vychází z analýzy marketingových činností Ústavu pro propagaci díla a odkazu Vítězslava Nováka. Práce se zabývá propagací odkazu a díla skladatele Vítězslava Nováka a tím, jak na něj mohou být aplikovány marketingové nástroje s ohledem na očekávání současné společnosti.
Klíčová slova: typologie publika; marketing vážné hudby; návštěvnost; Vítězslav Novák; propagace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing díla osobností vážné hudby na příkladu Vítězslava Nováka
Překlad názvu: Marketing of works of grand figures of classical music on the example of Vítězslav Novák
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis lays in outlining the complexity of problematics connected to attendance of concerts of classical music used as the main characteristic of the market where classical music’s marketing takes place. The theoretical part deals with terms like attendance, audience classification and with the description of it’s key audience’s attributes as well as with the motivation behind their visits which are then used in the following case study as the portrayal of the targeted consumer. The case study is based on an analysis of marketing activities of Ústav pro propagaci díla a odkazu Vítězslava Nováka. The thesis revolves around the promotion of the works and legacy of Czech composer Vítězslav Novák and how the tools of modern marketing can be used to achieve its goals.
Klíčová slova: marketing of classical music; attendance; audience classification; Vítězslav Novák; promotion

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 4. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 03.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce69466_pele03.pdf [934,57 kB]
Oponentura62788_xkouv10.pdf [60,72 kB]
Hodnocení vedoucího69466_smii00.pdf [161,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69466/podrobnosti