Srovnání hospodářské politiky Švédska před a po zavádění švédského modelu „střední cesty“ v poválečné éře

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Srovnání hospodářské politiky Švédska před a po zavádění švédského modelu „střední cesty“ v poválečné éře
Autor práce:
Tseveenbayar, Tushigbayar
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Krameš, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Sirůček, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the macroeconomic analysis of the Kingdom of Sweden before and after the realization of the welfare state in the postwar era. Through the development of economic indicators of the magic quadrangle (GDP growth, unemployment rate, inflation rate and balance of payments) over the last 150 years, the country's development will be compared after the reforms of the second half of the 19th century and creation of the unique Swedish "Middle Ground" Model after World War II, when economic policy is orientated towards the welfare state, increasing state bureaucracy and raising tax rates. Based on these facts, we will try to answer through the magic square to answer the question which period had better economic results.
Klíčová slova:
Sweden; Magic Square; Social policy; Unemployment Rate; GDP; Inflation Rate; Sweden, Swedish “Middle Ground” Model; Balance of Payments

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 7. 2019
Datum podání práce:
10. 12. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65662_tset00.pdf [1,52 MB]
Oponentura:
63121_sirucek.pdf [165,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
65662_krames.pdf [369,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65662/podrobnosti