Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Socio-ekonomický vývoj Švédska od druhé poloviny 19. století až do roku 2015

Autor práce: Tseveenbayar, Tushigbayar
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krameš, Jaroslav
Osoba oponující práci: Sirůček, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Socio-ekonomický vývoj Švédska od druhé poloviny 19. století až do roku 2015
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje Švédska před a po zavádění levicové politiky makroekonomické analýze posilování sociálního státu v Švédského království před a velkém 70. letech minulého století . V teoretické části bude vysvětleno hlavní ekonomické směry, které převažovaly ve Švédsku během posledních 150 let a jejich vývoj a nadále určit rozdíly mezi ekonomických liberalismem a sociální demokracií. vývoje ekonomických ukazatelů ( růst Skrz HDP, HDP na obyvatele, struktura zaměstnanosti atd.) za posledních 150 let polov bude z analyzován, jak se země v růstu vedla během reforem v ině 19. století, které je označováno za období ekonomick druhé ého liberalismu a nízkých daní. N ásledně, jak si země vede po 70. let správu a zvýšili vysokým 20. století , kdy země začal rozšiřovat sociální stát, statní tempem daně. Těmito fakty se budeme snažit o dpovědět na otázku, jestli růst blahobytu obyvatelstva byl větší dle ekonomických ukazatelů před nebo po zavá sociálních reforem 70. let 20. století
Klíčová slova: Švédsko ; Hrubý domácí produkt ; Sociální politika; HDP na obyvatele; Makroekonomie; Analýza ; Hrubý národní produkt; Hospodářská politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Socio-ekonomický vývoj Švédska od druhé poloviny 19. století až do roku 2015
Překlad názvu: Social and Economic development of Sweden from 1850s until 2015
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the macroeconomic analysis of the Kingdom of Sweden before and after the implementation of strong social policies of the 1970s. The theoretical part will explain the main economic movements that prevailed in Sweden over the last 150 years and their evolution and identify the differences between economic liberalism and social democracy. Through the development of the economic indicators (GDP growth, GDP per capita, employment structure, etc.) over the past 150 years, it will be analyzed how the country grew during the reforms in the second half of the 19th century, referred to as a period of liberalism and low taxes and then, how the country has been running since the 1970s, when the country began to implement greater policies towards wider welfare state, growing state bureaucracy and increasing the tax rates. By these facts, we will try to answer the question whether the growth of the welfare of the population was greater according to economic indicators before or after the implementation of social reforms of the 1970s.
Klíčová slova: Gross national product; GDP per capita; Macroeconomy; Gross domestic product; Sweden; Analysis; Social policy; Economic policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 4. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65662_tset00.pdf [1,12 MB]
Oponentura63121_sirucek.pdf [165,00 kB]
Hodnocení vedoucího65662_krames.pdf [369,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65662/podrobnosti