Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Business plan of a language school

Autor práce: Bazhina, Alena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Osoba oponující práci: Habrmanová, Blanka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Business plan of a language school
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of this thesis is to investigate profitability and difficulties of opening a language school for the implementation of a range of accessible services in the field of foreign language learning and translation in a city with a population of more than 1 million people.In the theoretical part of the thesis the main investigation method is secondary research: definition of business plan, investigation of risks, marketing strategy, organizational plan, production plan, financial plan.In the practical part of the thesis, the main purpose is presenting business plan of opening language school in Prague. Business plan will be based on the theoretical part, but I will move to the more practical business plan, such will include mission and vision of business. It also includes a real financial plan, analyzing languages school business in Prague, SWOT Analysis and investigating risk.
Klíčová slova: Language school; Business Plan; Marketing Plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 04.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65154_baza00.pdf [815,99 kB]
Oponentura62638_habrmanb.pdf [496,97 kB]
Hodnocení vedoucího65154_xmarj83.pdf [43,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65154/podrobnosti