Monetárna (peňažná a úverová) politika Českej republiky a jej vplyv na podnikateľskú sféru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Monetárna (peňažná a úverová) politika Českej republiky a jej vplyv na podnikateľskú sféru
Překlad názvu:
Monetární (peněžní a úvěrová) politika České republiky a její vliv na podnikatelskou sféru
Autor práce:
Jesenovský, Štefan Dávid
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Soukup, Jindřich
Osoba oponující práci:
Rusmichová, Lada
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cílem Bakalářské práce je popsat a porozumět fungování a tvorbě monetární politiky v prostředí České republiky ve sledovaném období mezi lety 2008 - 2017. Budeme se zabývat jak teoretickým náležitostem monetární politiky, tak i jejich praktickou aplikaci Českou národní bankou. V teoretické části se budeme zabývat měnovou politiku a centrálním bankovnictvím v širším slova smyslu, ze snahou lepšího pochopení jejich procesů a mechanismů. Podívame se na to, jaké dopady mohou mít na makroekonomický vývoj a jakými nástrojů tento vývoj může korigovat. V praktické části se zaměříme již na konkrétní vývoj monetární politiky v Česku, na to jaký vliv měla na makroekonomický vývoj ve sledovaném období 2008 - 2017, jaké opatření Česká národní banka v této době využívala a jaký dopad měla její činnost na podnikatelskou sféru, konkrétněji na hypotečním a investičním trhu. V závěru shrneme výstupy z praktické části a shrneme ekonomické dění v ČR v podnikatelské sféře v letech 2008 - 2017. Hlavním přínosem práce by měl být komplexní pohled na monetární politiku České republiky, jak se ve sledovaném období vyvíjela a jaký výsledek měli intervence na podnikatelské prostředí.
Klíčová slova:
úroková míra; česká národní banka; makroekonomickej vývoj; monetární politika; hypotekární úroková míra

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra manažerské ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 2. 2018
Datum podání práce:
13. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65076_jess00.pdf [1,05 MB]
Oponentura:
62522_rusmichl.pdf [484,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
65076_soukup.pdf [517,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65076/podrobnosti