Exchange Rate Policy in China

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Exchange Rate Policy in China
Autor práce:
Zhang, Miao
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Šíma, Ondřej
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
China’s exchange rate regime began to reform in 1978, during these 40 years, the Chinese economy has developed rapidly from many aspects, and the exchange rate system has been reformed many times. First, this thesis will analyse the exchange rate policies of various stages in China after 1978, and the changes in exchange rates under the exchange rate system in different periods and the impact on trade and currency reserves. Second, in 2015 the Renminbi inclusion in the SDR basket is an important step in the internationalisation of the RMB. Although the Renminbi is included in SDR and the Renminbi has been convertible on the current account since 1996, there are still many barriers to financial accounts. Analyse the openness of RMB convertibility and financial accounts, and how foreign investors invest in China. In the end, with Haier Group as a case, introduce the foreign exchange management in Chinese companies and how Chinese multinationals manage foreign exchange fund and choose the best fund management model.
Klíčová slova:
Financial account; RMB convertibility; Fund management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 10. 2017
Datum podání práce:
13. 5. 2019
Datum obhajoby:
11.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63614_zham00.pdf [659,28 kB]
Oponentura:
62516_xsimo09.pdf [139,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
63614_bruna.pdf [74,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63614/podrobnosti