Segmentace trhu snídaňových cereálií

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Segmentace trhu snídaňových cereálií
Překlad názvu:
Breakfast Cereals Market Segmentation
Autor práce:
Krupka, Kamil
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Koudelka, Jan
Osoba oponující práci:
Urbanec, Jaromír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This Master’s Thesis’ goal is to identify segments of breakfast cereals market in the Czech Republic. In other words, this thesis is aimed at finding the similarities and differences among the consumers. In the first part main theoretical terms will be described (market segmentation, targeting, positioning, consumer behavior, marketing research, marketing mix). The research will be focused on market segmentation process and criteria associated with it. Second part will be practical. Secondary (MML-TGI) and primary (own research) data will be analyzed and market segmentation process will be done. Marketing mix recommendations (mainly focused on communication) will take place in the final part of the thesis.
Klíčová slova:
factor analysis; consumer behavior; cluster analysis; market segmentation; breakfast cereals

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 9. 2018
Datum podání práce:
14. 5. 2019
Datum obhajoby:
18.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69286_xkruk09.pdf [5,63 MB]
Oponentura:
62033_Urbanec.pdf [996,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
69286_janjiri.pdf [141,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69286/podrobnosti