Liability insurance for a multinational company

Autor práce:
Hynek, Jan
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Daňhel, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Budská, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Liability insurance for a multinational company
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This diploma thesis provides a deep look into the insurance and its functioning. Main focus of the thesis is to describe the diversification of the risks within the insurance industry, meaning what is happening between the insurance entities while providing the insurance coverage for large industrial companies. Thus, the thesis will be mostly written from the insurance and reinsurance companies point of view. In order to simulate the ties between the insurance parties, I will also write about reinsurance – significant segment within the insurance. Particular process of insuring a company on a multinational level will be broadly discussed. Besides the process of insurance explanation, I will explain liability as a line of business of the insurance companies. This thesis should provide the understanding of how liability insurance works and shall serve as an example how insurance entities proceed and cooperate while providing coverage for a large industrial company.
Klíčová slova:
insurance; reinsurance; liability; industrial company

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting

Název katedry:
Department of Banking and Insurance

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 12. 2018

Datum podání práce:
14. 5. 2019

Datum obhajoby:
30.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67919_xhynj05.pdf [877,22 kB]

Veřejná příloha:
18760_xhynj05.pdf [226,24 kB]

Veřejná příloha:
18761_xhynj05.xlsx [30,33 kB]

Oponentura:
62199_budp03.pdf [195,06 kB]

Hodnocení vedoucího:
67919_danhel.pdf [111,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67919/podrobnosti