Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Návrh inbound marketingové strategie ve start-upu na B2B trhu

Autor práce: Fotrová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci: Kubínová, Veronika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh inbound marketingové strategie ve start-upu na B2B trhu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu inbound marketingové strategie, která bude moci být využita v reálném prostředí. Hlavní myšlenkou práce je ukázat, jak lze využít nástroje inbound marketingu v rámci B2B trhu. Teoretická část se věnuje vysvětlení pojmu inbound marketing, jednotlivým nástrojům i pravidlům, která jsou pro tento typ marketingu charakteristické. V aplikační části je zkoumán současný stav webových stránek společnosti, a to včetně jejich návštěvnosti a jednotlivých nástrojů inbound marketingu. Podrobná analýza klíčových slov, SEO faktorů i konkurence vede k vytvoření návrhu na marketingovou inbound strategii a obsahuje praktická doporučení, které by společnost mohla implementovat.
Klíčová slova: online marketing; inbound marketing; obsahový marketing; start-up; B2B trh

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh inbound marketingové strategie ve start-upu na B2B trhu
Překlad názvu: The use of inbound marketing tools in start-up on B2B market.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The purpose of this diploma thesis is creating a draft of inbound marketing strategy that can be applied on real-life situations. The main objective is to show how to use inbound marketing tools within B2B market. The theoretical part explains the term “inbound marketing”, individual tools and rules that are characteristic for this type of marketing. The empirical part examines the actual state of the company web pages together with its visits and individual marketing tools. Detailed analysis of key words, SEO factors and competition leads to a draft creation of a marketing inbound strategy and contains practical recommendations the company could implement.
Klíčová slova: online marketing; inbound marketing; start-up; content marketing; B2B market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2019
Datum obhajoby: 11.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67567_fotm00.pdf [2,45 MB]
Oponentura61203_Kubínová.pdf [622,98 kB]
Hodnocení vedoucího67567_zamazal.pdf [362,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67567/podrobnosti