Faktory ovlivňující konečné ceny veřejných zakázek vybraných městských částí hl. m. Prahy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Faktory ovlivňující konečné ceny veřejných zakázek vybraných městských částí hl. m. Prahy
Autor práce:
Kačírek, Miloš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pavel, Jan
Osoba oponující práci:
Tománková, Ivana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis studies which factors, influence the final prices of public procurements on construction works. The thesis is divided into three chapters, the first one is focused on a theoretical introduction into the issue of public contracts. The second chapter works with descriptive statistics of the information obtained from a data file. The third one includes regression analysis made in the statistical program Gretl. The econometric model is used to help to determine which exogenous variables influence endogenous variables. In total three models were created. The first one was used to set the variable being explained as the amount of offers which was influenced by the deadline for submitting offers, the anticipated price and correlation coefficient. The second model worked with the set variable being explained as ratio between the winning price and the anticipated price. The only explanatory variable was the logarithm of the amount of offers. The third model with the variable being described as the ration between the actual paid price and the winning price was influenced by two variables. Those were the logarithm of the ratio between the winning price and the anticipated price, and the trend.
Klíčová slova:
regression analysis; public procurement; construction works; public sector

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 1. 2019
Datum podání práce:
15. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68808_kacm04.pdf [822,56 kB]
Oponentura:
63109_xtomi00.pdf [166,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
68808_pavelj.pdf [91,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68808/podrobnosti