How the specifics of blockchain startups and their funding influence their lifecycle

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
How the specifics of blockchain startups and their funding influence their lifecycle
Autor práce:
Havelková, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lukeš, Martin
Osoba oponující práci:
Dvouletý, Ondřej
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Within the novel environment of blockchain-enabled fundraising, this thesis aims to extend the ICO literature by focusing on the post-ICO performance of the projects that get funded through a token sale. In the first part, the main specifics of this funding method were identified: lack of regulatory framework, unique technology utilization and a broad investor base. These specifics have the potential to be both beneficial and challenging in influencing the performance of start-ups funded via a token sale. To gain insight into how exactly they affect the success of the start-ups, a dataset of three hundred projects from the past four years was collected. In the scope of the empirical part, these projects were analyzed through regression models. In conclusion, the results suggested that this form of funding is more suited for projects that utilize blockchain in their own business models. It also facilitates funding of open source projects and projects in an early stage; however, the stage of the project should be carefully considered as it impacts the performance to a great extent. These and further findings from the empirical part can serve as a guide for entrepreneurs that consider blockchain-enabled funding to raise funds for their projects.
Klíčová slova:
Blockchain; ICO; Start-up; Token sale; Funding

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 1. 2019
Datum podání práce:
15. 5. 2019
Datum obhajoby:
07.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68305_xhavb07.pdf [3,39 MB]
Veřejná příloha:
18798_xhavb07.xlsx [269,95 kB]
Veřejná příloha:
18799_xhavb07.xlsx [247,33 kB]
Veřejná příloha:
18800_xhavb07.xlsx [5,32 MB]
Oponentura:
62652_xdvoo06.pdf [170,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
68305_lukesm.pdf [552,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68305/podrobnosti