Návrh marketingové komunikace pro uvedení Free to play mobilní hry na český trh

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh marketingové komunikace pro uvedení Free to play mobilní hry na český trh
Překlad názvu:
Proposal of a marketing communication for an introduction of a Free to play mobile game to the Czech market
Autor práce:
Landsfeld, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Kolouchová, Daniela
Osoba oponující práci:
Vávra, Oldřich
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to map a new phenomenon of free-to-play mobile games and the main tools of their marketing communication and subsequently to create a marketing communication plan for the upcoming free-to-play mobile game. First part of this thesis deals with the definition of the whole gaming market and the subsequent mobile games market. Thesis then defines the free-to-play gaming model and how it is monetized. Furthermore, the first part of this thesis contains the definition of marketing communication tools used by the developers of free-to-play mobile games as well as traditional channels of marketing communication. The practical part of this work is divided into two parts. First part is an analysis of selected free-to-play mobile games. The second part of the practical part consists of qualitative research carried out by semi-structured in-depth interviews. Respondents were active players of mobile games. The output of this work is a communication plan for a free-to-play mobile game. Creation of this plan is based on data obtained in the practical part.
Klíčová slova:
marketing; communication; free-to-play; mobile games

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 12. 2018
Datum podání práce:
15. 5. 2019
Datum obhajoby:
05.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68152_lanj03.pdf [1,20 MB]
Oponentura:
63157_vavra.pdf [497,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
68152_qkold01.pdf [332,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68152/podrobnosti