Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analysis of current ŠKODA AUTO loyalty incentives and insights for a future loyalty strategy

Autor práce: Hargas, Kevin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Osoba oponující práci: Král, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analysis of current ŠKODA AUTO loyalty incentives and insights for a future loyalty strategy
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This thesis gives insights into the current customer loyalty incentives and activities of ŠKODA AUTO in the Czech Republic. Hereby, the current situation is being analyzed and compared to other players in the market. Additionally, features and characteristics necessary for a future possible loyalty strategy are analyzed. To be able to navigate through the complexity of the topic and to develop a basis for the practical research the theoretical parts reviews the most important aspects of customer satisfaction and loyalty strategies. The practical part consists of three main research question which were, to be able to accurate tackle them, where analyzed through face-to-face interviews, a conducted design-thinking workshop, a focus group and last a tailored questionnaire handed to a selected amount of people. All results are summarized in and explained in the end of the thesis before providing an overall conclusion as well as recommendation for future steps.
Klíčová slova: Loyalty program; Loyalty strategy; ŠKODA AUTO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2018
Datum podání práce: 15. 5. 2019
Datum obhajoby: 12.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68121_hark00.pdf [1,82 MB]
Oponentura62592_kralp.pdf [158,82 kB]
Hodnocení vedoucího68121_tahr01.pdf [534,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68121/podrobnosti