Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Aplikace metod účetních odpisů dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti

Autor práce: Šumpíková, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Janhubová, Jaroslava
Osoba oponující práci: Šimůnek, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace metod účetních odpisů dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na základní charakteristiky a souvislosti v oblasti účetního odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Věnuje se podstatě a významu účetních odpisů. Popisuje a srovnává jednotlivé metody výpočtu účetních odpisů. V praktické části se práce zabývá aplikací jednotlivých metod na dlouhodobý hmotný majetek konkrétního českého podniku. Závěrem práce je navržení nového způsobu účetního odepisování u daného podniku a zhodnocení variantností stanovení účetních odpisů. Pro lepší znázornění je také v závěru práce uvedeno grafické srovnání.
Klíčová slova: dlouhodobý majetek; účetní odpisy; odepisování; metody výpočtu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace metod účetních odpisů dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti
Překlad názvu: Methods of accounting for depreciation in selected company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bachelor thesis is focused on basic characteristics and contexts in various methods of accounting for depreciation of tangible and intangible fixed assets. It describes and compares various methods of depreciation calculations. In practical part of the thesis, author is applying different accounting methods to tangible fixed assets of a particular Czech company to assess most effective accounting method. In conclusion, the thesis compares the different methods of accounting and recommends the most effective. For illustration, the results are presented also in a graphic form.
Klíčová slova: fixed assets; depreciation; methods of depreciation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2018
Datum podání práce: 17. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67414_sumh00.pdf [626,00 kB]
Oponentura61237_xsimj76.pdf [628,24 kB]
Hodnocení vedoucího67414_janja.pdf [131,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67414/podrobnosti