Aplikace metod účetních odpisů dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace metod účetních odpisů dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti
Autor práce:
Šumpíková, Hana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Janhubová, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Šimůnek, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor thesis is focused on basic characteristics and contexts in various methods of accounting for depreciation of tangible and intangible fixed assets. It describes and compares various methods of depreciation calculations. In practical part of the thesis, author is applying different accounting methods to tangible fixed assets of a particular Czech company to assess most effective accounting method. In conclusion, the thesis compares the different methods of accounting and recommends the most effective. For illustration, the results are presented also in a graphic form.
Klíčová slova:
fixed assets; depreciation; methods of depreciation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 10. 2018
Datum podání práce:
17. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67414_sumh00.pdf [626,00 kB]
Oponentura:
61237_xsimj76.pdf [628,24 kB]
Hodnocení vedoucího:
67414_janja.pdf [131,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67414/podrobnosti