Analyza dlouhodobeho majetku ve vybranych spolecnostech

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analyza dlouhodobeho majetku ve vybranych spolecnostech
Autor práce:
Zhan, Yi
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hospodka, Jan
Osoba oponující práci:
Šindelář, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce má za cíl popsat v teoretické části dlouhodobý majetek z účetního a daňového pohledu. V této části je konkrétně uvedena charakteristika a vymezení dlouhodobého majetku, jeho pořízení a ocenění k datu pořízení a k rozvahovému dni, odpisování včetně nositele odpisů. Cílem praktické části je analyzovat podíl dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku na celkovém dlouhodobém majetku společností a vyhodnotit, zda se podíly majetku odlišují v návaznosti na oblast podnikání jednotlivých společností.
Klíčová slova:
struktura majetku; oblast podnikání; Dlouhodobý majetek

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 10. 2018
Datum podání práce:
23. 5. 2019
Datum obhajoby:
07.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67176_zhay04.pdf [732,18 kB]
Oponentura:
61027_xsinm00.pdf [92,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
67176_xhosj00.pdf [291,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67176/podrobnosti