Finanční analýza a finanční plán společnosti Bombardier Transportation Czech Republic, a.s.

Autor práce:
Hejl, Štěpán
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pham, Hoang Long
Osoba oponující práci:
Dufková, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a finanční plán společnosti Bombardier Transportation Czech Republic, a.s.
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je zpracování finanční analýzy a finančního plánu pro společnost Bombardier Transportation Czech Republic a.s. z pozice extérního uživatele finančních výkazů. Metodická část se zabývá vymezením ukazatelů finanční analýzy a definicí finančního plánu. Praktická část obsahuje horizontální a vertikální analýzu, poměrové ukazatele a bankrotní a bonitní model. Poslední část tvoří finanční plán společnosti pro rok 2018.
Klíčová slova:
finanční analýza; finanční plán; horizontální a vertikální analýza; poměrové ukazatele; Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví

Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a finanční plán společnosti Bombardier Transportation Czech Republic, a.s.
Překlad názvu:
Financial analysis and financial plan of Bombardier Transportation Czech Republic, a.s.
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main goal of my bachelor’s is to create financial analysis and financial plan for company named Bombardier Transportation Czech Republic a.s. as an external user of the financial statements. The metodical part includes definition of the financial indicators and financial plan. The analytic part contains horizontal and vertical analysis, financial indicators and bankruptcy and creditworthy models. The financial plan of the company for 2018 is made in the last part.
Klíčová slova:
Bombardier Transportation Czech Republic a.s.; financial analysis; financial plan; horizontal and vertical analysis; financial indicators

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting

Název katedry:
Department of Corporate Finance

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2018

Datum podání práce:
27. 5. 2019

Datum obhajoby:
18.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66986_hejs01.pdf [421,83 kB]

Oponentura:
61144_dufkova.pdf [351,53 kB]

Hodnocení vedoucího:
66986_xphah01.pdf [129,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66986/podrobnosti