Finanční analýza a finanční plán společnosti Polytex Composite, s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a finanční plán společnosti Polytex Composite, s.r.o.
Autor práce:
Doležalová, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pham, Hoang Long
Osoba oponující práci:
Beránek, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on elaboration of the financial analysis and creation of the short-term financial plan of the company POLYTEX COMPOSITE, s. r. o..The thesis consists of two main parts. In the first part, the theoretical part, there are introduced indicators, models and procedures which are applied in the practical part. At the beginning of the practical part there is the characteristic of the company and its competitors. Then the horizontal and vertical analysis is performed, the indicators of the financial analysis are used together with the competition analysis and the bankruptcy model is applied. In the conclusion of the thesis there is an outline of a short-term financial plan for the year 2018, that consists of the planned development of the sub-items of the income statement and the balance sheet.
Klíčová slova:
financial analysis; financial plan; horizontal and vertical analysis; bankruptcy model; POLYTEX COMPOSITE, s. r. o.; financial ratios

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 9. 2018
Datum podání práce:
27. 5. 2019
Datum obhajoby:
18.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66654_dolm05.pdf [939,43 kB]
Oponentura:
59553_Beránek.pdf [240,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
66654_xphah01.pdf [129,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66654/podrobnosti