Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Evoluce účetnictví od nástupu informačních technologií

Autor práce: Ondráček, Ladislav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hora, Michal
Osoba oponující práci: Křivanec, Oto

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Evoluce účetnictví od nástupu informačních technologií
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce „Vývoj účetnictví od nástupu informačních technologií“ je zmapování vývoje programů používaných pro vedení účetnictví. První kapitola je zaměřena na počátky vedení účetnictví na počítačích čtvrté generace s čímž souvisí i problémy s jejich zavedením. Druhá a třetí kapitola je zaměřena na současné možnosti vedení účetnictví, konkrétně na účetní program POHODA a ERP systém SAP. Čtvrtá kapitola pojednává o budoucnosti vedení účetnictví a o budoucnosti účetní profese. Pátá kapitola práce popisuje praktického využití formátu XML pro potřeby účetnictví a ukazuje, že i člověk s minimálními znalostmi formátu XML dokáže zautomatizovat proces vydaných faktur.Práce skloubí teorii s praxí a zobrazuje, jak daleko se vedení účetnictví posunulo od nástupu počítačů.
Klíčová slova: účetnictví; ERP systém; automatizace procesů; účetní program

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Evoluce účetnictví od nástupu informačních technologií
Překlad názvu: Accounting development since the advent of information technologies
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of the bachelor thesis „Development of accounting from the beginning of information technologies“ is mapping the development of programs used for accounting.The first chapter is focused on the beginnings of accounting on the fourth generation of computers, which is also related to problems with their introduction into a company. The second and third chapter is focused on the current possibilities of bookkeeping, namely the accounting program POHODA and ERP system SAP. The fourth chapter discusses the future of bookkeeping and the future of the accounting profession. The fifth chapter describes the practical use of XML for accounting purposes and shows that even a person with minimal knowledge of XML can automate the process of issued invoices.The thesis combines theory with practice and illustrates how far accounting has shifted since the advent of computers.
Klíčová slova: accounting program; ERP system; process automation; accounting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2019
Datum podání práce: 29. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce69202_ondl01.pdf [1,49 MB]
Oponentura60925_xkrio08.pdf [442,03 kB]
Hodnocení vedoucího69202_hora.pdf [90,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69202/podrobnosti