Evoluce účetnictví od nástupu informačních technologií

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Evoluce účetnictví od nástupu informačních technologií
Autor práce:
Ondráček, Ladislav
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Hora, Michal
Osoba oponující práci:
Křivanec, Oto
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of the bachelor thesis „Development of accounting from the beginning of information technologies“ is mapping the development of programs used for accounting.The first chapter is focused on the beginnings of accounting on the fourth generation of computers, which is also related to problems with their introduction into a company. The second and third chapter is focused on the current possibilities of bookkeeping, namely the accounting program POHODA and ERP system SAP. The fourth chapter discusses the future of bookkeeping and the future of the accounting profession. The fifth chapter describes the practical use of XML for accounting purposes and shows that even a person with minimal knowledge of XML can automate the process of issued invoices.The thesis combines theory with practice and illustrates how far accounting has shifted since the advent of computers.
Klíčová slova:
accounting program; ERP system; process automation; accounting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 3. 2019
Datum podání práce:
29. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69202_ondl01.pdf [1,49 MB]
Oponentura:
60925_xkrio08.pdf [442,03 kB]
Hodnocení vedoucího:
69202_hora.pdf [90,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69202/podrobnosti