Přechod na digitalizaci účetnictví z pohledu uživatele

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přechod na digitalizaci účetnictví z pohledu uživatele
Autor práce:
Kloudová, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hora, Michal
Osoba oponující práci:
Křivanec, Oto
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o aktuálně nedostatečné úrovni automatizace účetních procesů při zpracování účetního dokladu v outsourcingových společnostech poskytujících účetní služby. Popisuje kroky, které je nutno provést pro nastavení kompletně automatizovaného zaúčtování dokladu. Základním předpokladem je neexistence fyzických dokladů. Díky digitalizovanému účetnictví jsme schopni využít nástroje umělé inteligence, vytěžující data z faktur. Eliminací manuálního přepisu dat do počítače člověkem docílíme nejen úspory nákladů podniku, resp. zvýšení ziskovosti zakázek a úsporu času zaměstnanců, ale i dalších přínosů, popisovaných ve čtvrté kapitole. Tato práce přináší řešení pro účetní kanceláře, jak zvýšit celkovou produktivitu podniku v oblasti vedení účetnictví klientům, jak držet krok s konkurencí a jak být úspěšnou entitou na trhu. Cílem práce je inspirovat, přesvědčit a dokázat účetním jednotkám na kalkulaci konkrétní nákladové úspory za jeden vytěžený doklad, že digitalizovat účetnictví a automatizovat procesy zpracování účetních dokladů má za určitých podmínek význam.
Klíčová slova:
účetní doklad; umělá inteligence; automatizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 3. 2019
Datum podání práce:
30. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69231_klok01.pdf [998,04 kB]
Oponentura:
60914_xkrio08.pdf [481,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
69231_hora.pdf [90,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69231/podrobnosti