Přechod na digitalizaci účetnictví z pohledu uživatele

Autor práce: Kloudová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hora, Michal
Osoba oponující práci: Křivanec, Oto

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přechod na digitalizaci účetnictví z pohledu uživatele
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce pojednává o aktuálně nedostatečné úrovni automatizace účetních procesů při zpracování účetního dokladu v outsourcingových společnostech poskytujících účetní služby. Popisuje kroky, které je nutno provést pro nastavení kompletně automatizovaného zaúčtování dokladu. Základním předpokladem je neexistence fyzických dokladů. Díky digitalizovanému účetnictví jsme schopni využít nástroje umělé inteligence, vytěžující data z faktur. Eliminací manuálního přepisu dat do počítače člověkem docílíme nejen úspory nákladů podniku, resp. zvýšení ziskovosti zakázek a úsporu času zaměstnanců, ale i dalších přínosů, popisovaných ve čtvrté kapitole. Tato práce přináší řešení pro účetní kanceláře, jak zvýšit celkovou produktivitu podniku v oblasti vedení účetnictví klientům, jak držet krok s konkurencí a jak být úspěšnou entitou na trhu. Cílem práce je inspirovat, přesvědčit a dokázat účetním jednotkám na kalkulaci konkrétní nákladové úspory za jeden vytěžený doklad, že digitalizovat účetnictví a automatizovat procesy zpracování účetních dokladů má za určitých podmínek význam.
Klíčová slova: účetní doklad; umělá inteligence; automatizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přechod na digitalizaci účetnictví z pohledu uživatele
Překlad názvu: Digitalization of accounting services from the end user's perspective
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis is focused on the current shortcomings in the level of automation within accounting processes of outsourcing companies. First part of the thesis illustrates the steps that should to be taken in order to setup fully automated processing of accounting documentation. Following chapters describes benefits of using tools for digitized accounting such artificial intelligence that extracts data from invoices which eliminates manual data entry. Therefore accounting firms would be able to achieve significant cost savings, increase profitability, reduce time for routine activities and other related benefits that are described in chapter four. The thesis presents a solution for accounting companies to increase the overall business productivity in the area of providing bookkeeping services to clients. It shows how to gain competitive advantage and be a successful on the market in a foreseen future. The goal is to provide unbiased assessment and comparison of digital solutions and conventional way of providing accounting services.
Klíčová slova: automation; accounting processes; artificial intelligence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 3. 2019
Datum podání práce: 30. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce69231_klok01.pdf [998,04 kB]
Oponentura60914_xkrio08.pdf [481,02 kB]
Hodnocení vedoucího69231_hora.pdf [90,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69231/podrobnosti