Finanční vykazovaní odložené daně podle ČÚS, IFRS a US GAAP

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční vykazovaní odložené daně podle ČÚS, IFRS a US GAAP
Autor práce:
Pilz, Petr
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Roe, Jana
Osoba oponující práci:
Šrámková, Alice
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on financial reporting of deferred tax according to Czech Accounting Standards (CAS), in comparison with International Financial Reporting Standards (IFRS) and Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). It describes the accounting theory, which is common to all standards and also describes differences between these standards and reporting in financial statements. The aim of this thesis is to explain the concept of deferred tax and its reporting according to CAS and then add the information of its reporting according to IFRS and US GAAP so that the reader gets a complex overview of this issue.
Klíčová slova:
deferred tax; income tax; CAS; IFRS; US GAAP; temporary differences

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 3. 2019
Datum podání práce:
31. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69135_pilp02.pdf [1,61 MB]
Oponentura:
63411_Šrámková.pdf [147,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
69135_xroej900.pdf [172,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69135/podrobnosti