Lokativní média v marketingu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Lokativní média v marketingu
Autor práce:
Štípková, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Šimůnek, Michal
Osoba oponující práci:
Novák, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with locative media, whose aim is to bring results of research participant ‘s movement around the shopping center and to use new technologies to record respondent ‘s trajectory. The theoretical part of the thesis is concerned with the essence of the term locative media, GPS system and LBS services. It also provides information about use of mobile devices for location- based mobile marketing. The practical part is devoted to research using new forms of technology to record the movement of participants. Subsequently, their trajectories are discussed in depth interviews, which serve to analyze the behavior of the research participants in the shopping center and to find the stimuli affecting trajectories. One of the main goals is to test the methodology and present results from the experiment.
Klíčová slova:
Locative media; GPS; LBS services; Trajectories; Mobile marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2017
Datum podání práce:
25. 6. 2019
Datum obhajoby:
21.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61851_stim02.pdf [9,54 MB]
Oponentura:
63735_xnovm132.pdf [274,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
61851_qsimm05.pdf [35,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61851/podrobnosti