China in Africa - Game Changer from the African Perspective?

Autor práce:
David, Mfon-Obong Monday
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Garlick, Jeremy Alan
Osoba oponující práci:
Havlová, Radka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
China in Africa - Game Changer from the African Perspective?
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis goal is to analysis the nature of China-Africa relation covering the historical aspect, dimensions of China's interest in the continent, its policy, cooperation mechanism as well as the impacts of their relation within the political and economic dimensions.
Klíčová slova:
China; cooperation; national interest; Africa; policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2018

Datum podání práce:
27. 6. 2019

Datum obhajoby:
04.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66759_davm02.pdf [1,85 MB]

Veřejná příloha:
19120_davm02.pdf [1,26 MB]

Veřejná příloha:
19121_davm02.pdf [3,51 MB]

Veřejná příloha:
19153_davm02.pdf [210,32 kB]

Oponentura:
63677_havlova.pdf [63,94 kB]

Hodnocení vedoucího:
66759_garj02.pdf [64,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66759/podrobnosti