Podnikatelský plán - finanční plán

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelský plán - finanční plán
Autor práce:
Stejskalová, Alena
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vinšová, Tereza
Osoba oponující práci:
Hajdíková, Taťána
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to create a real financial plan for a fictitiously emerging student café in Jindřichův Hradec. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical.In the theoretical part there are described parts of the business plan, especially the financial plan. In the practical part there is a financial plan of the emerging café with the initial balance sheet, the planned profit and loss statement and the planned cash flow. Finally it is evaluated whether the establishment of this café is real.
Klíčová slova:
business plan; financial plan; founding budget

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 9. 2018
Datum podání práce:
4. 7. 2019
Datum obhajoby:
29.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67039_stea08.pdf [1,07 MB]
Oponentura:
63729_kozlova.pdf [475,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
67039_vinsova.pdf [386,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67039/podrobnosti