Hysteresis in unemployment in Slovakia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hysteresis in unemployment in Slovakia
Autor práce:
Řeháková, Magdaléna
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Potužák, Pavel
Osoba oponující práci:
Tříska, Dušan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
In this thesis I present the theoretical background for the study of hysteresis in unemployment and its various potential sources and mechanisms through which hysteresis works with emphasis on the Slovak labor market context. I provide a review of available literature on hysteresis concerning Slovakia and regional analysis of this topic. I study the presence of hysteresis in Slovak unemployment rates at the country level as well as at the regional level. At the country level I use the unit root test with two endogenously determined breaks. Regions are being analyzed by univariate unit root tests and by the second-generation panel unit root tests. I cannot reject the hysteresis hypothesis neither at country-wide nor at the regional level. In the end, I present a discussion on policy implications.
Klíčová slova:
unemployment; hysteresis; unit root; region; factor analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 2. 2019
Datum podání práce:
15. 8. 2019
Datum obhajoby:
06.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68742_husm06.pdf [1,71 MB]
Veřejná příloha:
19214_husm06.zip [103,89 kB]
Oponentura:
63862_trid01.pdf [404,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
68742_potp01.pdf [269,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68742/podrobnosti