Influence of Social Media on Social Movements during the Arab Spring: Example of Egypt and Tunisia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Influence of Social Media on Social Movements during the Arab Spring: Example of Egypt and Tunisia
Autor práce:
Aydogan, Seckin Can
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Rolenc, Jan Martin
Osoba oponující práci:
Přikryl, Pavel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The Arab Spring was a civil commotion, that started in Tunisia in 2011, and which subsequently spread to other Arab countries in time. The revolts started with basic reasons such as repressive regime and financial difficulties have affected the entire Middle East in time. A key consideration in the spread and organization of the Arab Spring is the phenomenon of social media, which sped up the organizing and gathering of people. In this research, the events developed in Tunisia and Egypt will be discussed in the scope of Arab Spring and the role of the social media phenomenon will be examined. The social media should be considered as a means speeding up the gathering of people, not as a means starting and escalating the uprisings. Adding social media to the reasons of Arab Spring would mean that the incident is assessed very superficially because the rebellion of the people was caused by the restricted freedoms, rights and financial difficulties, not the messages in the social media.
Klíčová slova:
Arab Spring; Freedom; Social Media; Oppressive regime; Public uprisings

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2018
Datum podání práce:
23. 11. 2019
Datum obhajoby:
16.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66798_ayds00.pdf [938,32 kB]
Oponentura:
64691_xprip09.pdf [64,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
66798_rolencj.pdf [63,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66798/podrobnosti