Human Resources Information System Analysis

Autor práce: Krulíková, Dagmar
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Osoba oponující práci: Třeštíková, Ludmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Human Resources Information System Analysis
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: One of the biggest and prolonged capital assets of society is investment in staff. If they are managed in the right way, these investments can be the source of innovation and growth, competitive advantage and previsions of leading position in the market. Viz.[7] This Diploma thesis is aimed on the analyses of the human resources management, structure and demands on the personal information system, which solves this area as a whole. Described systems and solutions are generalization of the author's theoretical and practical experiences with particular human resources information system. There are defined the demands on common concept of HR IS. In this diploma thesis you can find the description
Klíčová slova: human resources ; human resources information systems; complex solution

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2007
Datum podání práce: 1. 1. 2008
Datum obhajoby: 03.02.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce12748_xkrud06.pdf [1,76 MB]
Oponentura8598_Třeštíková.doc [45,00 kB]
Hodnocení vedoucího12748_strizov.doc [41,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/12748/podrobnosti