Informační systémy na českých základních uměleckých školách

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Informační systémy na českých základních uměleckých školách
Autor práce:
Spilka, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kouba, Vojtěch
Osoba oponující práci:
Šmíd, Ilja
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce mapuje současnou nabídku informačních systémů pro základní umělecké školy v České republice. V úvodní části definuje informační systém a související pojmy, proces tvorby informačního systému a informatické potřeby základních uměleckých škol. Zmiňuje dříve používané programy používané v českých ZUŠ. Následně představuje aplikace současných nejvýznamnějších poskytovatelů softwaru pro ZUŠ: Klasifikace a iZUŠ. Shrnuje jejich prostředí, funkce a doprovodné služby. Přináší zpětnou vazbu uživatelů jednotlivých systémů z řad vedoucích pracovníků ZUŠ.
Klíčová slova:
informační systém; základní umělecká škola; Klasifikace; iZUŠ; ZUŠ

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 6. 2019
Datum podání práce:
22. 1. 2020
Datum obhajoby:
27.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71895_xspij18.pdf [5,10 MB]
Oponentura:
65256_smii00.pdf [186,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
71895_xkouv10.pdf [47,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71895/podrobnosti