Informační systémy na českých základních uměleckých školách

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Informační systémy na českých základních uměleckých školách
Autor práce:
Spilka, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kouba, Vojtěch
Osoba oponující práci:
Šmíd, Ilja
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis maps the current information system options for elementary art schools in the Czech Republic. In the introduction it defines the system, related terms, process of its creation and informatic needs of basic art schools. It describes previously used programmes. Later it introduces the applications of the currently most relevant software providers: Klasifikace and iZUŠ. It summarizes their functions, user interface, and additional services. It brings feedback of the respective system's from basic art schools managers.
Klíčová slova:
information system; basic art school; ZUŠ; Klasifikace; iZUŠ

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 6. 2019
Datum podání práce:
22. 1. 2020
Datum obhajoby:
27.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71895_xspij18.pdf [5,10 MB]
Oponentura:
65256_smii00.pdf [186,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
71895_xkouv10.pdf [47,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71895/podrobnosti