Nekonvenční nástroje měnové politiky: kvantitativní uvolňování ve Spojeném království

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nekonvenční nástroje měnové politiky: kvantitativní uvolňování ve Spojeném království
Autor práce:
Kostroma, Ivan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Máslo, Lukáš Augustin
Osoba oponující práci:
Čermáková, Klára
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předkládaná bakalařská práce testuje hypotézu o pozitivním vlivu kvantitativního uvolňování na reálné HDP ve Spojeném království. Centrální banka se při kvantitativním uvolňování prostřednictvím nákupu dluhopisů snaží přímo snižovat dlouhodobou úrokovou míru a uvolňovat měnové podmínky. Hypotéza je testována na časových řadách za období 1Q/1990 až 2Q/2019. Vysvětlovanou proměnnou je reálné HDP, vysvětlujícími proměnnými pak peněžní agregát M1, akciový index FTSE100, index CPI, krátkodobá úroková sazba reprezentovaná úrokovým rozpětím LIBOR_TED, dlouhodobá úroková sazba IR_S reprezentovaná ročními výnosy desetiletých státních dluhopisů. Ekonometrický model vychází z modelu Obdržálková (2018). Tento model však autor adaptuje prodloužením časových řad, jinou transformací časových řad, nahrazením metody OLS za metodu GLS a změnou základního roku u indexů používaných v modelu. Autor dochází k závěru o pozitivním vlivu politiky kvantitativního uvolňování na reálné HDP ve Spojeném království, a to přes kanál likvidity a kanál vyrovnání portfolia, v souladu se závěry Haldanea (2016), Hauskena a Ncubea (2013) a Joyce (2011).
Klíčová slova:
kanál likvidity; monetární politika; kvantitativní uvolňování; transmisní mechanismus; kanál vyrovnání portfolia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2019
Datum podání práce:
17. 12. 2019
Datum obhajoby:
28.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68953_kosi02.pdf [1,58 MB]
Oponentura:
64985_kaderk.pdf [373,28 kB]
Hodnocení vedoucího:
68953_xmasl14.pdf [673,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68953/podrobnosti