Women in top leadership positions - Research in the socialization process

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Women in top leadership positions - Research in the socialization process
Autor práce:
Zeiler, Clemens
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Filipová, Alena
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
What are the characteristics of women who have made it into leadership positions or top management positions? In this thesis, the author wants to concentrate on the process of socialization with special focus on the influence of the socialization on women in leadership positions. Additionally, the research determines in which ways it has a negative or positive impact on their careers. In the first chapter of the thesis, the author defines all necessary theoretical definitions which are essential for the overall situation and the end evaluation. The second chapter explains how the empirical research was conducted and on which model the evaluation is based on. In the third chapter, the author evaluates the in-depth interviews he led with 12 women in leadeship positions and compares the outcome to the theoretical part. The research question “How does the process of socialization negatively or positively impact the career aspects of women in leadership positions?” was answered with the following: The socialization process has a negative impact on the career aspects of women in leadership positions when it comes to development climbing up the career ladder. This result could serve as a base for further research, of the topic "women in management positions"
Klíčová slova:
gender equality; socialization process; inequality

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 4. 2019
Datum podání práce:
23. 4. 2020
Datum obhajoby:
02.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69528_zeic00.pdf [619,50 kB]
Veřejná příloha:
20044_zeic00.xlsx [64,66 kB]
Veřejná příloha:
20045_zeic00.pdf [381,80 kB]
Oponentura:
66242_filipova.pdf [63,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
69528_krez01.pdf [64,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69528/podrobnosti