Women in top leadership positions - Research in the socialization process

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Women in top leadership positions - Research in the socialization process
Překlad názvu:
„Ženy na vedoucích pozicích - výzkum procesu socializace“
Autor práce:
Zeiler, Clemens
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Filipová, Alena
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Jaká je charakteristika žen, které se dostaly na vedoucí pozice nebo do vrcholového managementu? V této práci se autor chce soustředit na proces socializace se zvláštním zaměřením na vliv socializace na ženy ve vedoucích pozicích. Výzkum navíc určuje, jakým způsobem má negativní nebo pozitivní dopad na jejich kariéru. V první kapitole práce autor definuje všechny potřebné teoretické definice, které jsou nezbytné pro celkovou situaci a závěrečné vyhodnocení. Druhá kapitola vysvětluje, jak byl proveden empirický výzkum a na jakém modelu je hodnocení založeno. Ve třetí kapitole autor vyhodnocuje hloubkové rozhovory, které vedl s 12 ženami na vedoucích pozicích, a porovnává výsledky s teoretickou částí. Výzkumná otázka „Jak negativně či pozitivně ovlivňuje proces socializace kariérní aspekty žen ve vedoucích pozicích?“ odpověděl s následujícím: Proces socializace má negativní dopad na kariérní aspekty žen na vedoucích pozicích, pokud jde o rozvoj stoupání po kariérovém žebříčku. Tento výsledek by mohl sloužit jako základ pro další výzkum tématu „ženy na vedoucích pozicích“
Klíčová slova:
genderová rovnost; nerovnost; socializační proces

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 4. 2019
Datum podání práce:
23. 4. 2020
Datum obhajoby:
02.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69528_zeic00.pdf [619,50 kB]
Veřejná příloha:
20044_zeic00.xlsx [64,66 kB]
Veřejná příloha:
20045_zeic00.pdf [381,80 kB]
Oponentura:
66242_filipova.pdf [63,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
69528_krez01.pdf [64,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69528/podrobnosti