The perspective of the Russian market in strategic development in the field of in innovation on the Example of Memsource

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The perspective of the Russian market in strategic development in the field of in innovation on the Example of Memsource
Překlad názvu:
Perspectiva strategického rozvoje ruského trhu v oblasti inovací na príkladu spoličnosti Memsource
Autor práce:
Makarova, Elizaveta
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Halík, Jaroslav
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení perspektivy ruského trhu pro strategický rozvoj inovativního podnikání na příkladu české softwarové společnosti Memsource. Cílem této práce je sloučit komplexní sektorové analýzy ruského trhu pro Memsource a poskytnout strategické zhodnocení.První kapitola poskytuje přehled o společnosti Memsource, její strategii a aktuální pozici na trhu. Druhá kapitola odhaluje makroekonomické, obchodní a konkurenční prostředí ruského trhu,poskytuje analýzu rizik založenou na dopadu PESTL faktorů na zahraniční podniky, jako je právě Memsource.Třetí kapitola obsahuje sektorovou analýzu potenciálního cílového trhu a nastiňuje hlavní trendy, které souvisejí s inovacemi v Rusku.Poslední kapitola poskytuje zhodnocení ruského trhu pro Memsource pomocí SWOT analýzy a nastiňuje vhodnou strategii pro expanzi.
Klíčová slova:
Rusko; IT sektor; Inovace; analýza trhu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 8. 2019
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.